Աղոթք` ելնելով Աստծո խոստումներից

Gospel Translations Armenianյից՝ ազատ հանրագիտարանից

Related resources
More By Scotty Smith
Author Index
More About Sanctification & Growth
Topic Index
About this resource
English: A Prayer for Being Claimed by God’s Promises

© The Gospel Coalition

Share this
Our Mission
This resource is published by Gospel Translations, an online ministry that exists to make gospel-centered books and articles available for free in every nation and language.

Learn more (English).
How You Can Help
If you speak English well, you can volunteer with us as a translator.

Learn more (English).

By Scotty Smith About Sanctification & Growth

Translation by Nanar Aleksanyan

Review You can help us improve by reviewing this translation for accuracy. Learn more (English).Եւ նա ասեց նորանց. Ով անմիտներ եւ թուլասիրտներ, հաւատալու այն բոլոր բաներին, որ մարգարէները խօսեցին։ Չէ՞ որ պէտք էր՝ որ Քրիստոսը այս չարչարանքները քաշէր եւ իր փառքը մտնէր։ Եւ սկսելով Մովսէսիցը եւ բոլոր մարգարէներիցը մեկնում էր նորանց՝ ինչ որ գրքերի մէջ գրուած էր իր մասին: Ղուկաս 24:25-27

Թանկագին Տե’ր Հիսուս, հարությունից հետո քո բոլոր հայտնություններից (1 Կորնթ. 15:3-7), ես ամենաշատը գնահատում եմ Էմմաուսի ճանապարհին քո այցն այն երկու հուսալքված ընկերներին (Ղուկաս. 24:13-35): Աներևակայելիորեն բուժիչ էր քո հանդիպումը քանդված և ամոթահարված Պետրսի հետ: Եվ քո հայտնությունը Պողոս առաքյալին, ով իր խոսքերով արժանի չէր նույնիսկ առաքյալ կոչվելու, որը նրան ընդմիշտ առանձնացրեց: Մենք բոլորս ճաշակել ենք այդ այցի պտուղները Պողոսի կյանքով և թղթերով:

Բայց ինձ դուր է գալիս, թե ինչպես ես դու եկել Էմմաուսի տղամարդկանց մոտ, որովհետև ես այնքան նման եմ նրանց: Ես անմիտ, դանդաղկոտ սրտով մարդ եմ, որը կարիք ունի իր սրտին Սուրբ Հոգու միջոցով միշտ քարոզել Ավետարանը: Ինչքա~ն եմ ես գովաբանում քո նուրբ համբերատարությունը, անսահման համբերությունը և շնորհառատ համառությունը:

Ինչպես խոսել ես իմ եղբայրների հետ, նույն ձևով էլ խոսիր ինձ հետ: Շարունակիր հայտնել քեզ որպես Սուրբ Գրքի գլխավոր հերոս: Տե'ր Հիսուս, ինձ թույլ մի' տուր կարդալ Մովսեսի գրություններն առանց քո մասին մտածելու` հատկապես օրենքները: Թող Մովսեսի խոսքերն ինձ միշտ ուղղորդեն դեպի քեզ: Որորվհետև դու կատարել ես օրենքի պահանջներն ինձ համար և հիմա իրականացնում ես օրենքի գեղեցկությունն իմ մեջ: Ես չեմ ուզում մոռանալ այդ բարի լուրը նույնիսկ անգամ մի նանովայրկյանով, որ չլինի թե տարվեմ լպիրշ մեղքով կամ կատարողականի վրա հիմնված հպարտությամբ:

Եվ շարունակիր ինձ ցույց տալ, թե ինչպես ես դու կատարում այն ամենը, ինչ ասել են մարգարեները, ոչ թե միայն այն բաները, որոնք վերաբերվում են խաչի վրա քո տառապանքներին և մեռելներից քո հարությանը, այլ նաև այն բոլոր խոստումները, որոնք վերաբերվում են քո ներկա գործին որպես փրկող և վերականգնող:

Իմ տեսիլքը քո ներկայիս թագավորվության և գալիք արքայության վերաբերյալ իմ մոտ <<փրկագնող այրոց >> է առաջացնում նման այն այրոցին, որը բռնկվել էր Էմմաուսի իմ եղբայրների սրտերում: Իսկապես շարունակիր ինձ բացել գրությունները մինչև այն Օրը, երբ դու կվերադառնաս` ավարտելու ամեն բան նոր դարձնելու գործը, Տե'ր Հիսուս: Այնպես որ, շատ Ամէն: Ես աղոթում եմ, որ քո սուրբ և փոխակերպող անունով: