Ժողովող

Gospel Translations Armenianյից՝ ազատ հանրագիտարանից

Related resources
More By Jay Adams
Author Index
More About The Bible
Topic Index
About this resource
English: Ecclesiastes

© Ligonier Ministries

Share this
Our Mission
This resource is published by Gospel Translations, an online ministry that exists to make gospel-centered books and articles available for free in every nation and language.

Learn more (English).
How You Can Help
If you speak English well, you can volunteer with us as a translator.

Learn more (English).

By Jay Adams About The Bible
Part of the series Tabletalk

Translation by Nanar Aleksanyan

Review You can help us improve by reviewing this translation for accuracy. Learn more (English).


"Ժողովող: Ուֆ, այն պարզապես մահ ու խավար է: Ես ավելի լավ է Աստվածաշնչի ուրիշ գիրք ուսումնասիրեմ":

Սպասիր հիմա մեկ վայրկյան: Ես գիտեմ, որ ճիշտ չէ սկսել այն բանից, որ ընթերցողիդ ասես, որ նա սխալ է, բայց այս պարագայում դու սխալ ես: Ժողովողի հեղինակը, ինչպես որոշները ուզում են մեզ հավաստիացնել, կյանքի վրա բարկացած թթված, ցինիկ ծերուկ չէր: Նա աշխարհի ամենամոլի հոռետեսը չէր: Անշուշտ, նրա գրած տողերից շատերը (թերևս մեծամասնությունը) հոռետեսական են, բայց Քոհելետը (քարոզիչ դարձած Սողոմոնը) ունի էապես դրական նպատակ: Նրա հոռետեսությունը կենտրոնացած է "արևի տակ կյանքի վրա": Իսկապես, երբ որ կարդաք գիրքը ուշադրություն դարձնելով այն բանի վրա, թե իրականում նա ինչ էր անում, դուք կտսնեք, որ նա հանգիստ, պարզ անձնավորություն է: Նա անցել է այդ ամենի միջով, թե' լավի և թե' վատի, և ապաշխարհելով հաշտվել է կյանքի պայմանների հետ: Դրանք Աստծո պայմաններն են: Ի դեպ, շատ բա կա, որ ճիշտ մեկնաբանության դեպքում հավատացիալին միայն վստահություն և ուրախություն կարող է տալ փորձության ժամանակ:

"Որոշ բաներ են անհրաժեշտ, որպեսզի ես համոզվեմ դրանում":

Լավ, եկեք խորությամբ ուսումնասիրենք գիրքը: Նախ, նշեմ, որ այս " Ecclesiastes/ժողովող " (“քարոզիչ”) անունը տրվել է հունարեն Յոթանասնիցի թարգմանիչների կողմից: Եբրայերեն բնօրինակը "Qoheleth" նշանակում է " մեկը, որ հավաքում է մարդկանց": Սողոմոնը հավաքում էր իր արքունիքը (և հավանաբար ուրիշներին էլ), որպեսզի նրանց քարոզի "իմաստուն լիել, Qoheleth-ը մարդկանց գիտություն էր սովորեցնում... Քարոզիչը փնտրում էր հաճելի, ճշմարիտ, պատշաճ ձևով գրված խոսքեր" (12:9–10. Ես օգտագործում եմ իմ սեփական թարգմանությունը այս հոդվածում): Նա ուզում էր, որ իր խոսքերը երբ հրապարակվեն, նման լինեն "եզների խթանի կամ մեծավորի տված մուրհակի վրա խփած կնիքի" (12:13): Ժողովողի բարբառը ցույց է տալիս, որ նա գրել է ոչ միայն, Իսրայելի այլև փյունիկյան աշխարհի համար: Գրքույկը, ի թիվս այլ բաների ,ավետարանչական էր, ստեղծված ինչպես տան, այնպես էլ դրսի չապաշխարհած ընթերցողի համար:

Հաջորդը դիտարկենք " արևի տակ" խոսքերը: Այս հաճախ հադիպող արտահայտությունը նկարագրում է կյանքը, որը բացի աշխարհիկ նպատակներից ուրիշ ոչ մի բան չունի տեսադաշտում: Այն նկարագրում է մեկին, որը ջերեռանդորեն ձեռնամուխ է լինում սին գործեր անելու, որովհետև դա է այն ամենը, ինչի համար նա ապրում է: Ի հակադրություն դրա` քրիստոնեական կյանքը չափավորված կյանք է "արևի տակ", որը Սողոմոնի համար նախատիպ էր հանդիսանում ձևերով և արարողություններով: Սողոմոնը ցանկանում է մարդկանց հին կենսակերպից տանել դեպի նորը. "Եւ ահա լսի՛ր իմ բոլոր խոսքերի վերջաբանը. վախեցիր Աստծուց եւ պահի՛ր նրա պատվիրանները. ահա այս է մարդն ամբողջովին"(12:15): Այսպիսով նա եզրափակում է խիստ նախազգուշացմամբ."Որովհետև Աստված պիտի բոլոր արարածների դատաստանն անի նրանց կատարած բոլոր թաքուն գործերի համար՝ լինեն դրանք չար թե բարի"(12:16) Սա չի նշանակում, որ մարդիկ գործերով են արդարանում, այլ որ դատաստանի ժամանակ գործերը կվկայեն, մարդկանց փրկված կամ չփրկված լինելու մասին: Նոր Կտակարանի վարդապետություը համամիտ է սրա հետ (տես` Մաթ. 25:31-46; Հայտ. 20:12-15).

Բայց, արդյոք, իրականում Սողոմոնը հաշտակյաց էր, և համակերպվել էր կյանքի հետ: Եվ ի'նչ է նա առաջարկում քրիստոնյաներին: Այս հրաշալի գրքի մեջ Սողոմոնը շոշափում է կարևոր հարցեր, այնպիսի հարցեր, որոնց մասին երբ լրջորեն մտածում ես, այսօր դրանք արթնացնում են քեզ: Նա հարցնում է , " Ինչու ենք ջանք գործադրում, եթե դրա արդյունքները ժամանակավոր են և, հտևաբար, իզուր: Ինչու ենք փող, փառք, իշխանություն և հարստություն փնտրում, ենթ դրանք բավականություն չեն պատճառում: Ինչու ենք մտահոգվում ինչ-որ բանի համար, երբ և' չարը, և' իմաստունը նույն վախճանն են ունենում գերեզմանում: Նրա պատասխանը. Աստծո նախախնամությունը մարդկանց համար այնպես է, ինչես նա հարմար է գտնում: Սողոմոնն ուզում է, որ դուք ինքնիշխան Աստծո կամքի մեջ հանգստանաք հավատքով:

Նրա կողմից հաճախակի օգտագործվող բառը` "ունայնությունը", նշանակում է, որ կյանքը արևի տակ "դատարկ" է, որովհետև այն հարատև չէ: Այդ թեման ներծծված է գրքի մեջ: Նա ասում է." Սերունդ է գնում, սերունդ է գալիս" (1:4), որ "նախկինների հիշատակը չկա" (1:11), և որ ինչպես մարդը ծննդով աշխարհ է "գալիս" , "նույն ձևով էլ կգնա" այս աշխարհից և հետը ոչ մի բա չի տանի (5:16): 3 գլխի 1-15 խոսքերում Սողոմոնը թվարկում է որոշ բաներ,որոնք շարունակաբար փոխվում են: Մարդիկ ծնվում են, հետո մահանում, բույսեր են տնկվում, հետո հանվում, որոշ բաները մաշվում են, ուրիշները շինվում են: Բաներ են կարվում, բաներ պատռվում, որոշ բաներ պահվում են, որոշները` անտեսվում. լացելու ժամանակ կա, ծիծաղելու ժամանակ, սգալու ժամանակ, պարելու ժամանակ և այլն: Կյանքը հետ ու առաջ է պտտվում: Ոչ մի բան նույնը չի մնում: Այդ պատճառով մենք պետք է ամեն բանի թեթև նայենք: Հարատևության փորձերը նյարդայնացնում են և բոլորովին ապարդյուն են:

Սողոմոնը ասում է, որ հարստություն և ունեցվածք կուտակելը հիմարություն է, որովհետև այն չես կարող քեզ հետ վերցնել: Արևի տակ ինչ-որ բանի վրա հույս դնելու փոխարեն նա կոչ է անում վստահել Արարչին: Ինչպես է սա բարելավում քո կյանքը:Լավ, այն ոչ միայն փոփոխություն կբերի դատաստանի ժամանակ, բայց նաև տալիս է կյանքի նոր փիլիսոփայություն, որն ազատում է քեզ հոգսից և անհանգստությունից: Քանի որ Աստված "մարդու սրտի մեջ հավիտենություն" է դրել(3:11), դու կարող ես սպասել այն ժամանակին, երբ անցողիկ բաները կմոռացվեն:Եվ մեկ օր Աստծո նպատակները, որոնք հիմա անիմաստ են թվում, հասկանալի կդառնան. " մինչեւ իսկ յաւիտենութիւնը ճանաչելու իղձ տուեց նրանց սրտերին, բայց եւ այնպէս մարդս չի կարող հասկանալ Աստծու արած գործը՝ սկզբից մինչեւ վերջ" (3:11): Դու կարող ես հանգստացնել քո միտքը. ամեն բան իր ժամանակին հայտնի կդառնա:

Քանի որ այն ինչ դու այստեղ անում ես հավիտենական հետևանքներ ունի, դու պետք է հոգ տանես և ավելի շատ ջանք թափես: Բայց դու չպետք է ժամանակից շուտ սպասես ավարտից հետո տրվող պարգևատրությանը: Ոչ էլ պետք է հիմարաբար աշխատես, որպեսզի այս ոչ հարատև աշխարհում տևական բավարարվածություն գտնես:

Քանի որ Սողոմոնը պարզել է, որ անհնարինին հասնելու համար ջանք գործադրելը ունայնություն է, նա խորհուրդ է տալիս ապրել խաղաղ կյանք , պատասխանատու և համեստ աշխատանք ունենալ և հասնել նրան, ինչին կարող ես արդար ճանապարհով հասնել և գոհանալ Աստծո պարզ նվերներով: Նա ուզում է, որ դուք ոչ վաղվա համար անհանգստանաք, ոչ էլ այսօր ձեզ մահան հասցնեք: Լսեք, այս լուսաբանող հատվածը.

"Մարդուս համար չկայ ուրիշ լաւ բան, բացի ուտելուց, խմելուց եւ իր վաստակով իր հոգուն հաճոյք պատճառելուց։ Բայց ես տեսայ, որ այդ եւս լինում է Աստծուց" (2:24, տես նաև 3:12–13, 5:18, 8:15 և 9:7–8):

Այս խոսքերում մեկ թեմա է անընդհատ շոշափվում. վայելիր սնունդը և խմիչքը և կյանքի պարզ հաճույքները: Բայց հաշվի առեք, որ նույնիսկ այս բաները հարատև չեն. դուք ուտում եք և բավականություն եք ստանում, որպեսզի նորից անոթիանաք(նրա կողմից սնդի և խմիչքի հաճախակի հիշատակումը խորհրդանշում է բաների ժամանակավոր բնույթը): Դադարիր նյարդայնանալ այն բաների համար, որոնք չես կարող փոխել: Լավ կերեք և լավ ժամանակ անցկացրեք (հիշելով, որ ինչ-որ դուք անում եք ձեզ մի օր դատաստանի առաջ է կանգնեցնելու. տես` 12:9).

Այսպիսիով, ինչի մասին է Ժողովողը: Շվայտ կյանք ապրելուց, տևական համբավ և ունեցված ձեռք բերելու համար չափազանց շատ աշխատելուց, մեղքի մեջ հղփանալուց հետո Սողոմոնը միայն կարող էր ասել." Ես ատեցի իմ կեանքը...Ես ատեցի իմ ամբողջ վաստակը": Ինչու: Որովհետև նա հասկացավ, որ վերջին հաշվով, այն ինչ նա արել է ավելին չէ, քան "ունայնութիւն եւ հոգու տանջանք"(2:17–18):

Սողոմոնը գրեց, որպեսզի քեզ օգնի այս գիտակցել: Արդյոք, Ժողովողը քեզ ստիպում է կյանքի մասին մտածել այնպես, ինչպես հավատացյալները պետք է մտածեն. եթե չէ, ապա, այն նորից կարդա, նորից ու նորից: Արժե դրա համար ժամանակ ծախսել: