Ինչը չէր լինի, եթե Հիսուսը չլիներ

Gospel Translations Armenianյից՝ ազատ հանրագիտարանից

Related resources
More By Sam Crabtree
Author Index
More About The Incarnation
Topic Index
About this resource
English: What Would Not Be If Jesus Had Not Been

© Desiring God

Share this
Our Mission
This resource is published by Gospel Translations, an online ministry that exists to make gospel-centered books and articles available for free in every nation and language.

Learn more (English).
How You Can Help
If you speak English well, you can volunteer with us as a translator.

Learn more (English).

By Sam Crabtree About The Incarnation

Translation by Nanar Aleksanyan

Review You can help us improve by reviewing this translation for accuracy. Learn more (English).Սեմ Քրաբթրին մեր միաբանությանը նամակ գրեց այս տարվա Սուրբ Ծննդի առիթով: Ես այն ինձ համար կարդացի դեկտեմբերի 23-ին` երեկոյան: Հետո ես շրջվեցի Նոյելին և փորձեցի նրա համար էլ կարդալ, բայց չկարողացա այն ավարտել արցյունքներիս պատճառով: Ես զանգեցի Սեմին և ասացի. «Սե'մ, սա շատ զորավոր կտոր է: Ես չկարողացա վերջացնել ընթերցանությունս առանց արցյունքների: Կարո՞ղ եմ ես այն բաժնեկցել այն ժողովրդի հետ, ովքեր գալիս են փափագելի Աստծուն»: Նա համաձայնվեց: Ինչու՞ էի ես այդքան հուզվել: Ես բոլորովին համոզված չեմ: Ես կարծում եմ, որ դա չորս բաների խառնված ազդեցությունն էր. 1) ցուցակի երկարությունը, 2) զարմացնող տարրերը դրանց մեջ, 3) գլոբալի և անձնականի համադրությունը, 4) և հղումը մայաներին, որոնք այլևս չեն զոհաբերում իրենց երեխաներին: Ես կարծում եմ, որ դուք կցանկանաք այս ցուցակը կարդալ ձեր ընտանիքներին Սուրբ Ծննդյան օրը և թերևս ձեր եկեղեցիներում` որոշ շտկումներ կատարելով` այն համապատասխանեցնելու ձեր իրավիճակին(օրինակ` իմ դեպքում ես համոզված են, որ ես գոյություն չէի ունենա, եթե Հիսուսը ծնված չլիներ, որովետև նա իմ ծնողների սիրո կենտրոնում էր): Երանի՜ աշխարհը արթնանար Հիսուս Քրիստոսի վեհության առաջ: Թող Աստված մեզ եռանդ և կարողություն տա, որպեսզի այնպես անենք, որ Նա երևա այնպիսին, ինչպիսին Նա իրականում կա մինչև նրա գալուստը կամ կոչը: Փառք Աստծուն բարձրունքներում` Հիսուս Քրիստոսի միջոցով: Հովիվ Ջոն

Ահա Սեմի նամակը:

Թանկագին Բեթղեհեմի ընտանիք.

Ես հավատում եմ, որ խոսում եմ բոլոր անձնակազմի և ծերերի հետ երբ աղոթում եմ, որ այս Ծննդյան տոներին և միշտ Աստված մեզ կարողություն տա գնահատելու իր մարդացած և հարություն արած որդուն ամեն բանից առավել:

Դուք ձեզ երբևէ հարցրե՞լ եք, թե ինչն այլ կերպ կլիներ, եթե Հիսուսը ծնված չլիներ:Եթե Հիսուսը ճիշտ ժամանակին չգար և չծնվեր կնոջից և չիրականացներ օրենքը, ոչ Բեթղեհեմը կլիներ, ոչ էլ հնարավոր կլիներ այս անձնակազմի լուսանկարը նկարելը:

Եթե Հիսուսը չծնվեր.

Բայց նա ծնվել է: Թող նրա ծննդի, կյանքի, մահվան և հարության արմատական ազդեցության գիտակցությունը միանա անձնակազմի սրտառուչ բարեմաղթանքներին և ձեզ բերի շատ ուրախ Սուրբ Ծնունդ:

Հովիվ Սեմ