Սուրբ Ծննդի տասներկու պատճառները

Gospel Translations Armenianյից՝ ազատ հանրագիտարանից

Related resources
More By John Piper
Author Index
More About The Incarnation
Topic Index
About this resource
English: Twelve Reasons for Christmas

© Desiring God

Share this
Our Mission
This resource is published by Gospel Translations, an online ministry that exists to make gospel-centered books and articles available for free in every nation and language.

Learn more (English).
How You Can Help
If you speak English well, you can volunteer with us as a translator.

Learn more (English).

By John Piper About The Incarnation
Part of the series Taste & See

Translation by Nanar Aleksanyan

Review You can help us improve by reviewing this translation for accuracy. Learn more (English).1. «Բայց ես դրա համար իսկ ծնուել եմ եւ դրա համար իսկ եկել եմ աշխարհ, որպէսզի ճշմարտութեան համար վկայեմ»։ (Հովհաննես 18:37)

2. «Աստծու Որդին հէնց նրա համար յայտնուեց, որ քանդի Սատանայի գործերը»։ (1 Հովհաննես 3:8; համեմատիր` Եբրայեցիս 2:14-15)

3. «Առողջներին բժիշկ պէտք չէ, այլ՝ հիւանդներին. եւ ես չեմ եկել արդարներին կանչելու, այլ՝ մեղաւորներին»։ (Մարկոս 2:17)

4. «Մարդու Որդին եկաւ փնտռելու եւ փրկելու կորածին»։ (Ղուկաս 19:10)

5. «Մարդու Որդին էլ չեկաւ ծառայութիւն ընդունելու, այլ՝ ծառայելու եւ տալու իր անձը որպէս փրկանք շատերի փոխարէն»։ (Մարկոս 10:45)

6. «Աստուած ուղարկեց իր Որդուն, որը ծնուեց կնոջից եւ մտաւ օրէնքի տակ՝ փրկելու համար նրանց, որ օրէնքի տակ էին, որպէսզի մենք որդեգրութիւն ընդունենք»։ (Գաղատացիս 4:5)

7. «Քանի որ Աստուած այնքան սիրեց աշխարհը, որ մինչեւ իսկ իր միածին Որդուն տուեց, որպէսզի, ով նրան հաւատում է, չկորչի, այլ ընդունի յաւիտենական կեանքը. որովհետեւ Աստուած իր Որդուն չուղարկեց աշխարհ, որ դատապարտի աշխարհը, այլ՝ որպէսզի աշխարհը նրանով փրկուի»։ (Հովհաննես 3:16-17)

8. «Աստուած իր միածին Որդուն աշխարհ ուղարկեց, որպէսզի նրանով կենդանի լինենք»։ (1 Հովհաննես 4:9, համեմատիր` Հովհաննես 10:10-ի հետ)

9. «Վստահելի եւ ամենայն ընդունելութեան արժանի է այս խօսքը, թէ՝ Քրիստոս Յիսուս աշխարհ եկաւ՝ փրկելու մեղաւորներին»։ (1 Տիմոթէոս 1:15)

10. «Ահա՛ սա նա է, որ պատճառ է դառնալու Իսրայէլի մէջ շատերի անկման ու բարձրացման եւ նշան՝ հակառակութեան... որպէսզի բազում սրտերի խորհուրդներ յայտնի դառնան»(Ղուկաս 2:30-31)

11. «Նա ինձ ուղարկեց աղքատներին աւետարանելու, սրտով բեկեալներին բժշկելու, գերիներին ազատում քարոզելու եւ կոյրերին՝ տեսողութիւն, կեղեքուածներին ազատ արձակելու»։ (Ղուկաս 4:18)

12. «Քրիստոսի՝ թլփատուածներին սպասաւոր լինելը Աստծու ճշմարտութեան համար էր՝ հաստատուն դարձնելու համար հայրերին տրուած խոստումը։ Նաեւ հեթանոսները փառաւորում են Աստծուն նրա ողորմութեան համար»։ (Հռովմէացիս 15:8-9 համեմատիր` Հովհաննես 12:27-ի հետ)