10 պատճառ` Աստծո Շնչով գրված Մատյանի համար շնորհակալ լինելու

Gospel Translations Armenianյից՝ ազատ հանրագիտարանից

Related resources
More By John Piper
Author Index
More About The Bible
Topic Index
About this resource
English: 10 Reasons Why I Am Thankful for the God-Breathed Bible

© Desiring God

Share this
Our Mission
This resource is published by Gospel Translations, an online ministry that exists to make gospel-centered books and articles available for free in every nation and language.

Learn more (English).
How You Can Help
If you speak English well, you can volunteer with us as a translator.

Learn more (English).

By John Piper About The Bible
Part of the series Taste & See

Translation by Sona Petrosyan

Review You can help us improve by reviewing this translation for accuracy. Learn more (English).1. Աստվածաշունչը առաջացնում է հավատ` ամեն հնազանդության աղբյուրը.

Ապա ուրեմն հաւատը լսուածից է, եւ լսուածը` Քրիստոսի խօսքից: (Թուղթ առ Հռովմայեցիս 10:17)

2. Աստվածաշունչը ազատում է մեղքից.

Եւ կը ճանաչէք ճշմարտությիւնը, եւ ճշմարտութիւնը ձեզ կ’ազատի: (Ավետարան ըստ Հովհաննու 8:32)

3. Աստվածաշունչը ազատում է սատանայից.

Այսպես ուրեմն` Տիրոջ ծառան պէտք չէ որ կռիւ անի, այլ բոլորի հանդէպ լինի հեզահամբոյր, ուսուցանող, անոխակալ` հանդարտութեամբ խրատելու համար հակառակորդներին, որ թերեւս Աստուած նրանց ապաշխարութիւն տայ, որպէսզի ճանաչեն ճշմարտութիւնը եւ զգաստանալով` ազատուեն Սատանայի որոգայթներից, որոնց մեջ բռնուած են նրա կամքը կատարելու պատճառով: (2 Տիմոթէոսի 2:24-26)

4. Աստվածաշունչը սրբացնում է.

Սրբացրու´ նրանց քո ճշմարտութեամբ, որովհետեւ քո խօսքը ճշմարտութիւն է: (Ավետարան ըստ Հովհաննու 17:17)

5. Աստվածաշունչը ազատում է ապականությունից և առաքինություն է պարգևում.

Արդարեւ, Նրա աստուածային զօրութիւնը մեզ շնորհեց ամէն ինչ, որ վերաբերում է կեանքին եւ աստուածապաշտութեանը` ճանաչեցնելով մեզ Նրան, ով կանչեց մեզ իր փառքին և առաքինութեանը: Դրանցով մեծամեծ և թանկագին խոստումներ պարգեւուեցին մեզ, որպէսզի հաղորդակից լինէք աստուածային բնութեանը և հեռու մնաք այս աշխարհի ցանկութիւններից և ապականութիւններից: (2 Պետրոսի 1:3-4)

6. Աստվածաշունչը սեր է հաղորդում.

Եւ ահա այս աղօթքն եմ անում. Թող ձեր սէր աւելի եւ աւելի առատանայ գիտութեան եւ ամենայն իմաստութեան մէջ: (Թուղթ առ Փիլիպպեցիս 1:9)
Քանզի պատուիրանի գլխաւորը սէրն է` բխած սուրբ սրտից, բարի խղճմտանքից եւ անկեղծ հաւատից: (1 ՏիմոթԷոս 1:5)

7. Աստվածաշունչը փրկում է.

Զգո՛յշ եղիր քո նկատմամբ եւ քո ուսուցման նկատմամբ. եւ յարատեւի՛ր դրանում։ Եթէ այդ բանն անես, կը փրկես ե՛ւ քեզ, ե՛ւ նրանց, որ լսում են քեզ։ (1 Տիմոթէոս 4:16)
Դրա համար այսօր ձեր առաջ վկայում եմ, որ ես մաքուր եմ բոլորիդ արիւնից, որովհետեւ չքաշուեցի ձեզ յայտնելու Աստծու կամքը ամբողջութեամբ։ (Գործք առաքելոց 20:26-27)
Եւ անիրաւութեան ամեն խաբեբայութիւններով կորուսեալների մէջ. Փոխանակ նորա որ ճշմարտութեան սէրը չ’ընդունեցին որ ապրեն, եւ նորա համար Աստուած մոլորութեան ներգործութիւն կ’ուղարկէ նորանց, որ հաւատան ստութեան. (2 Թուղթ առ Թեսաղոնիկեցիս 2:10)

8. Աստվածաշունչը ուրախություն է պարգևում.

Այս բաները ձեզ ասացի, որպէսզի իմ ուրախութիւնը ձեր մէջ լինի, եւ ձեր ուրախութիւնը լիակատար լինի։ (Ավետարան ըստ Հովհաննու 15:11)

9. Աստվածաշունչը բացում է մեզ Աստծուն.

Տէրը կրկին երեւաց Սելովում։ Տէրը Սամուէլին երեւաց ըստ իր ասած խօսքի։ … (1 Դատավորաց 3:21)

10. Այսպիսով, Աստվածաշունչը իմ երջանիկ տան, կյանի, ծառայության և Աստծո հետ հավիտենության հույսի հիմքն է: